การชำระค่าตั๋วเครื่องบิน

การชำระค่าตั๋วเครื่องบิน

เมื่อท่านได้รับ  Code การจองแล้ว ระบบจะแสดงกำหนดการชำระเงินให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ และอีเมล์

ท่านสามารถชำระเงิน ณ สาขา หรือโอนเงินผ่านธนาคารดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 575-215-7180
ชื่อบัญชี ร้าน เอเซียออนทัวร์ จำกัด
สาขา เซนทรัลแจ้งวัฒนะ

** กรณีต้องการภาษีมูลค่าเพิ่มให้โอนเข้าบัญชี 575-245-4002 ( ต้องบวก 7% ของค่าบริการ )

 

หลังจากนั้นส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Line ID : cmticket
หรืออีเมล์ ticket@asiaontour.com  หรือโทร 091-004-0888

เมื่อได้รับการชำระเงินแล้วลูกค้าจะได้รับ Code E-Ticket 13 หลักทาง E-mail หรือรับเอกสารที่สาขา

* * กรณีท่านชำระค่าบริการล่าช้า ตั๋วของท่านอาจถูกยกเลิกโดยระบบอัตโนมัติ