แอร์ ไชน่า

กรุงเทพ – จีน (เซินเจิ้น)

กรุงเทพ – จีน (ซัวเถา)

กรุงเทพ – จีน (ซีอาน เสียนหยาง)

กรุงเทพ – จีน (อู๋ซี)

กรุงเทพ – จีน (ฝูโจว)