การบินไทย ผ่อนปร่นเว้นค่าธรรมเนียม ช่วงเหตุการณ์ไม่สงบแยกราชประสงค์

http://f.ptcdn.info/902/005/000/1370478318-THAISmileS-o.jpg

การบินไทย ผ่อนปรนเว้นค่าธรรมเนียมจากเหตุการณ์ราชประสงค์ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย เผยว่าจากเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ ทางบริษัทมีความห่วงใยประชาชนและผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางในเวลาดังกล่าว จึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวโดยสามารถเลื่อนตั๋วเดินทางได้. ทั้งนี้ได้ออกนโยบายผ่อนปรนเรื่องบัตรโดยสารการบินไทยที่ออกผ่านสำนักงานขายของการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com โดยได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของบัตรโดยสารที่ก่อนหรือภายในวันที่ 17 ส.ค. 58 อย่าง ไรก็ตาม ผู้โดยสารของสายการบินไทยที่มีกำหนดการเดินทาง 18 ส.ค. – 18 ก.ย. 58 ซึ่งยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพียงครั้งเดียว แต่ต้องเป็นเส้นทางที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมเท่านั้น แต่ทั้งนี้ลูกค้าต้องใช้เดินทางภายในวันกำหนดเดินทางใหม่และอายุบัตรโดยสารเดิมและหรือภายใน 18 ก.ย. 58 สำหรับ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบัตรโดยสารจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งตรวจสอบตารางการบินสำหรับที่นั่ง ผ่านทาง www.thaiairways.com หรือ Thai …

Posted in การบินไทย, จองตั๋วการบินไทย | Tagged , , , , , , | Comments Off on การบินไทย ผ่อนปร่นเว้นค่าธรรมเนียม ช่วงเหตุการณ์ไม่สงบแยกราชประสงค์